Produkt

Me er ein fullassortert steinleverandør

  • Murstein i mange storleikar og sorteringar
  • Skifer i mange tjukner og storleikar, til golv og tak, ute og inne
  • Spesialprodukt som trappetrinn, portsøyler, stabbesteinar og hagebord
  • Har du spesielle ynskje, tek me det som ei utfordring

Skiferen frå bruddet i Jondal er ein spaltbar gneis. Overflata på skiferen er mørk og har ein grov og rustikk struktur. Visflata på mursteinen har sjateringar i brunt. Hardangerskiferen er av høg kvalitet, er svært slitesterk og er framifrå til alle typar murstein og heller. Skiferbruddet vårt ligg i Jondal i Hardanger, og er Noregs eldste skiferbrot. Skriftlege kjelder dokumenterer drift alt så tidleg som i 1421.

Produksjonen i dag er rundt 1000 vogntog med stein i året, i tillegg til skiferheller og spesialprodukt.

Powered by WordPress. Designed by Woo Themes